Ondersteuning

Wij kunnen uw zorgorganisatie ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van een eigen kwaliteitssysteem (effectievere bedrijfsvoering/ efficiënter werken) of een kwaliteitssysteem geheel volgens de eisen van een erkende norm (bv. ISO 9001, EN 15224, HKZ, VCA of VCU) waarbij desgewenst het kwaliteitssysteem later kan worden gecertificeerd door een erkende onafhankelijke partij.
Bij deze ondersteunende werkzaamheden gaat het onder meer om: het doen van een nulmeting, het uitvoeren van een contextanalyse van de organisatie, managen van risico's en kansen, het inventariseren van wensen en behoeften van belanghebbenden, het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, doelen en strategie, het beschrijven van kritische processen, opzetten van documentbeheer en regelkringen en de hulp bij de implementatie van dit alles.  

Training

Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen om bijvoorbeeld medewerkers bekend en bewust te maken van kwaliteitsmanagement.

Trainingen kunnen gaan over:
-  Hoe realiseer ik een klantgerichte vorm van kwaliteitsmanagement binnen mijn organisatie?
-  Hoe kan ik als organisatie de risico's en het continu verbeteren van processen, het systeem en de organisatie in zijn geheel, managen?
-  Plannen en uitvoeren van interne audits.

Natuurlijk wordt de inhoud van de voorlichting/ training aangepast naar de wensen van u en de organisatie.


Het meten van tevredenheid onder clienten of medewerkers

De mate van tevredenheid van cliënten /deelnemers over de zorg- en dienstverlening van een organisatie bepaalt en geeft inzicht in de kwaliteit van uw werkwijze.
De mate van tevredenheid van uw werknemers over het werk en de werksituatie binnen uw organisatie bepalen voor een groot deel de resultaten, de betrokkenheid, het verzuim en de loopbaan van medewerkers. In een proces van continue verbetering en strategisch personeelsmanagement is informatie en kennis van medewerkers over de waardering voor hun werk en werksituatie van groot belang.

Door periodiek de tevredenheid te laten meten doen deze belanghebbenden van uw organisatie mee aan het verbetermanagement van de organisatie en geeft het inzicht in de kwaliteit die geleverd wordt.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor het afnemen van een tevredenheidsonderzoek.

 

      
KWALITEIT in CARE 
E-mailen
Bellen